Valutamarkedet: bedre enn aksjemarkedet?

Til forskjell fra aksjemarkedet, der det er aksjer som kjøpes og selges, er det i valutamarkedet penger i seg selv som handles.

valutamarkedet penger valuta
24. mai 2024 av 💵 VALUTAHANDEL.com / Valutahandel

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Akkurat som i aksjemarkedet, er det aktørene i valutamarkedet som bestemmer prisene. Markedets vurderinger av en valuta gjenspeiles i valutakursen.

Valutahandel kan man tenke på litt som aksjehandel. Du kjøper ikke aksjer, men valutaer. Og en valuta er jo en pengeenhet som benyttes i ett eller flere land.

Å handle valuta på nett kan være en mulighet for mange, men bruk likevel tid på å forstå risiko før du velger å handle med egne penger. Det finnes gratis øvelseskontoer som er fine å prøve seg på i begynnelsen. Disse er også utmerket for å bli kjent med forskjellige nettmeglere.

Her viser vi hvordan du kan begynne å handle valuta på nett.

Dersom du kjøper australske dollar, er det litt som å kjøpe aksjer i økonomien i Australia. Kjøp australske dollar dersom du tror det vil gå bra med økonomien der «down under». Senere kan du selge dine australske dollar, og forhåpentlig oppnå en profitt på dette salget (hvis den australske dollaren har styrket seg som forventet).

Valutamarkedet har ingen fysisk tilhørighet, slik som Oslo Børs eller New York Stock Exchange. Det er et desentralisert marked, i motsetning til aksjemarkedet som er sentralisert med en børs som mellomledd mellom kjøper og selger.

Markedet har åpent kontinuerlig 24 timer i døgnet, og drives av et gedigent nettverk av banker («interbank marked» eller «OTC» / «over the counter»).

Deltagerene i valutamarkedet

Deltagerene, det er private tradere slik som deg og meg, såvel som alle andre som kjøper valutaer, slik som banker og selskaper.

Faktisk er det spekulanter som står for over 90% av omsetningen i valutamarkedet. Komersielle og finansielle transaksjoner står selvfølgelig også for en vesentlig del av omsetningen, men det er spekulasjon som driver markedet.

Dette er deltagerene i valutamarkedet:

  1. Spekulanter er de som står for 90% av omsetningen i valutamarkedet. Blant disse finner vi hobbyspekulanter, profesjonelle daytradere, superrike tradere såvel som fattige studenter. Alle spiller de en rolle i verdens største finansmarked.
  2. Storbankene – de største bankene i verden. De handler på vegne av sine kunder, men også mellom andre storbanker (det såkalte interbank markedet).
  3. Store selskaper – handler i valutamarkedet for å gjøre transaksjoner. For eksempel om Dell skal kjøpe elektronikkdeler fra Kina, må de kanskje veksle amerikanske dollar i kinesiske yuan før de kan gjennomføre transaksjonen.
  4. Valutameglere og nettmeglere. Dette er leverandører som tilbyr handel i valuta og valutaderivater. For vanlige tradere er CFD-nettmeglere populære. Her er en oversikt over nettmeglere som tilbyr onlinetrading med valuta.

Hvordan handle valutaer?

Det er mange forskjellige måter å kjøpe og selge valuta:

  • Spot handel – («spot»: øyeblikkelig) Du handler umiddelbart. Dette er valutahandel i sin enkleste form.
  • Futures handel – («future» = fremtid) Her kjøper eller selger du en kontrakt. Kontrakten består i å måtte kjøpe eller selge en valuta til en bestemt pris på et fremtidig tidspunkt.
  • Opsjon handel («option» = valg/mulighet) I motsetning til futures, der du MÅ fullbyrde kontrakten (dvs du må kjøpe eller selge den valuta som står i kontrakten), vil du i en opsjon få muligheten til å kjøpe eller selge en valuta på en fremtidig dato, men du er ikke forpliktet til å kjøpe eller selge noe.
  • ETF (Exchange traded funds) er fond laget av banker eller finansinstitusjoner, og handles på samme måte som aksjer. I stedet for å kjøpe en aksje, kjøper du altså et fond. Fondet kan bestå av et sett med både aksjer eller valuta, eller bare en av delene.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Hvilken valuta vil få en verdiøkning i morgen? Prøv valutahandel her

eToro

Valutahandel med eToro (prøv gratis demo)

eToro er verdens ledende sosiale tradingnettverk og har blitt populær blant tradere over hele verden. Bli bedre kjent med tjenesten og prøv en gratis demo her.

Begynne med valutahandel

Prøv valutahandel: Nettmeglere med gratis demo for handel i valuta og kryptovaluta

Nå kan du fritt prøve å handle valuta og kryptovaluta uten risiko. Her er nettmeglerene som tilbyr gratis demo av sine handelsplattformer. Kom i gang med valutahandel på nett med en risikofri øvelseskonto.

Hva er valutahandel?

Hva er valutahandel?

Her er en rask guide til valutahandel. Finn ut hvordan du kan begynne å handle valuta over internett via en nettmegler, og mulighetene for potensiell avkastning såvel som risikoen for å tape penger på dine handler.